Peta Kedudukan Limbang dan Lawas

Klik image untuk full view

Limbang merupakan salah satu bahagian pentadbiran yang terdapat di negeri Sarawak. Limbang terletak di bahagian ke 5 negeri sarawak yang merangkumi daerah Limbang dan daerah Lawas yang terletak di bahagian utara negeri Sarawak. Kawasan Limbang meliputi kawasan yang seluas 3,978 KM persegi dan dipisahkan dengan Lawas yang mempunyai keluasan sebanyak 3,811.9 KM persegi. Kedua-dua daerah ini dipisahkan oleh Temburong, Negara Brunei Darussalam di utara dan bandar sebelah selatan.

Pekan Limbang boleh dihubungi dengan jalan darat di sebelah selatan melalui Pos Sempadan Kuala Lurah/Tedungan dan di sebelah utara melalui Puni/Labu dan Mengkalap di samping perjalanan melalui udara dan sungai Limbang. Perkhidmatan melalui udara menggunakan perkhidmatan MAS WINGS TWIN OTTER dengan kapasiti 19 penumpang dan FOKKER F50.

Maklumat Ringkas Limbang

1)Keluasan kawasan:7790.0km persegi

2)Jumlah Penduduk:85,200 orang

3)Peratusan Etnik
*melayu
*iban
*Cina
*Lain-lain

 
Kastam Bahagian Limbang,Sarawak - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger